Rolovacie brány

Parametre

Rolovacie priemyselné brány by mali byť predovšetkým spoľahlivé, odolné a bezpečné. Náš sortiment zahŕňa celý rad jedinečných riešení, vďaka ktorým vieme bránu prispôsobiť podľa spôsobu inštalácie, podľa účelu použitia a podľa podmienok, v ktorých sa brána bude používať. Hlavná prednosť rolovacích brán spočíva v ich konštrukčnom riešení. Plášť brány sa navíja na valec, ktorý je umiestnený nad stavebným otvorom, vďaka čomu priestor pod stropom haly ostáva voľný. Táto skutočnosť je dôležitá aj z hľadiska výšky daného priestoru.
2-ročná záruka*
*V súlade so záručnými podmienkami dostupnými na webových stránkach
výrobok na mieru
Mám záujem

Oceľové a hliníkové brány

V ponuke firmy KRISPOL nájdete oceľové i hliníkové brány. Zateplené brány sú obzvlášť vhodné do budov, kde je dôležité udržiavať stabilnú teplotu. Sú vyrobené z profilov, ktoré sú vyplnené polyuretánovou penou a po svojom obvode sú vybavené tesnením. Nezateplené brány sú vyrobené z tenkostenných oceľových alebo hliníkových profilov. Tieto brány sú finančne výhodnejšie a sú vhodné predovšetkým do interiérov priemyselných objektov alebo objektov, pri ktorých nie je dôležitá tepelná izolácie.

Priemyselné brány sa dajú použiť na rôzne účely. Vyrábame ich na mieru, podľa dodaných rozmerov a vieme ich vybaviť širokou škálou technologického vybavenia, podľa potrieb a podmienok danej prevádzky. Sú to napríklad okenné alebo ventilačné profily, a pri nezateplených bránach, perforované profily. Zaujímavá môže byť aj ponuka tzv. „brán s tetovaním”. Sú to brány, ktorých pancier má perforácie zhotovené podľa vlastného návrhu. Perforácia môže znázorňovať napríklad činnosť, ktorá sa vykonáva v danom objekte.

  • R1 SD (oceľová, zateplená)
  • R1 SS (oceľová, nezateplená)
  • R1 AD (hliníková, zateplená)
  • R1 AS (hliníková, nezateplená)

OCEĽOVÁ R1 SD

ZATEPLENÁ

Zateplený plášť rolovacej brány R1 SDP je zhotovený z oceľových profilov s výškou 9,5 cm. Oceľové profily sú izolované polyuretánovou penou. Izolačné vlastnosti umocňuje systém horných tesnení (tesnenie nadpražia), bočných tesnení (kefové tesnenie) a spodných tesnení (tesnenie spodnej lišty).

OCEĽOVÁ R1 SS

NEZATEPLENÁ

Brány R1 SSG predstavujú ekonomicky výhodné riešenie, ktoré sa vynikajúco hodí do vnútorných priestorov budov alebo do objektov, ktoré si nevyžadujú tepelnú izoláciu. Plášť brány je zhotovený z jednostenných oceľových profilov zo žiarovo pozinkovaného plechu. Ponúkame ich vo verzii s pružinovým systémom (R1 SSG) alebo s bočným elektrickým pohonom (R1 SSP).

HLINÍKOVÁ R1 AD

ZATEPLENÁ

Plášť zateplenej rolovacej brány R1 ADP je zhotovený z hliníkových profilov s výškou 10 cm. O tepelnú izoláciu sa stará výplň profilov z bezfreónovej polyuretánovej peny a systém tesení v hornej, bočnej a spodnej časti brány. Model R1 ADP je vybavený bočnou elektrickou pohonnou jednotkou, ktorý sa stará o pohodlnú obsluhu brány.

HLINÍKOVÁ R1 AS

NEZATEPLENÁ

Nezateplené brány sú finančne výhodnejšie, sú vhodné predovšetkým do interiérov priemyselných budov alebo objektov, pri ktorých nie je dôležitá tepelná izolácia. Plášť brány R1 AS je zhotovený z jednostenných hliníkových profilov s výškou 9,1 cm. Sú vybavené pohonom s pružinovým systémom (R1 ASG) alebo bočnou, elektrickou pohonnou jednotkou (R1 ASP).

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Rolovacie brány sú vybavené buď bezpečnostným zariadením, ktoré bráni zosuvu plášťa v prípade pretrhnutia pružín, alebo bezpečnostnou brzdou, ktorá je súčasťou pohonnej jednotky. Všetky ponúkané technologické riešenia môžu byť doplnené o ďalšie bezpečnostné prvky – výstražný svetelný signalizátor, ktorý je vhodný do veľkých priemyselných objektov, alebo fotobunka, vďaka ktorej sa brána automaticky zdvihne po zistení prítomnosti prekážky. Na podobnom princípe pracujú aj zabezpečovacie systémy na vodiacich lištách, ktoré zastavia a zdvihnú bránu, ak narazí na nejakú prekážku.

Brány vyrábame v dvoch kategóriach zabezpečenia voči vlámaniu: RC (EN 1627:2011). Na zabezpečenie pred vlámaním slúži zásuvný zámok, ktorý je umiestnený v spodnej lište plášťa a ktorý znemožňuje otvorenie mreží alebo brány zvonku. Vstup do objektov s osobitnou ochranou je zabezpečený použitím karty alebo číselného kódu, ktorý sa zadáva do numerickej klávesnice. Signál, ktorý ovláda zariadenie, sa dá zašifrovať pomocou 9 ciferného kódu.

 

Pohonné jednotky

Automatické brány poskytujú nielen pohodlie. Funkčné, moderné pohony zaručujú bezpečnú prevádzku a chránia mechanizmus brány. Podľa určenia, veľkosti, hmotnosti a podmienok montáže môžu byť rolovacie brány poháňané pomocou jedného z troch typov elektrických pohonov.

Bočný, nástrčný, trojfázový pohon sa vďaka parametrom a rozmerom používa v intenzívne využívaných veľkoplošných výrobkoch.

Bočný rúrkový jednofázový pohon kvôli svojej konštrukcii nevyžaduje veľké inštalačné priestory.

Jednofázový centrálny pohon sa používa pri menších výrobkoch.

Bočná, zásuvná a trojfázová pohonná jednotka

 

Bočná, rúrková a jednofázová pohonná jednotka

Centrálna, jednofázová pohonná jednotka

Scroll to Top